MARIJKE OTTEN, schilderes

Marijke Otten schildert vanuit een spirituele zoektocht. Gepassioneerd toont ze het grote geheim van het mens-zijn, het wezenlijke achter het oppervlakkige. In haar schilderijen straalt dan ook een stille kracht door de feitelijke voorstelling heen.

Het belangrijkste voor mij is dat de mensen de warmte en kracht voelen in mijn werk. Ik hoop dat ze Licht, Leven en Liefde voelen, en dat ze hun verstikkende beperkingen en knellende banden van 'zo hoort het' en 'zo moet het' zullen vergeten en trouw zijn aan zichzelf.